Van 10 mei tot en met 20 juni 2019 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Diever (Wapse) ter inzage. Waar kunt u de stukken inzien? U kunt van 10 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 het ontwerp-instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

• Gemeentehuis Westerveld, Raadhuislaan 1 in Diever

• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag

Iedereen kan reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In onderstaande kennisgeving staat hoe dat gaat. https://www.nlog.nl/nieu…/ontwerpbesluit-winningsplan-diever.