Overzichtskaart-bestaande-velden-samen-met-VDW-en-LDS-velden