D66 heeft interesse in de problemen rond gaswinning in ons gebied

bezoek d66 gasdrovf

Vanuit de politiek, D66, is er een verzoek gekomen voor een gesprek.
Op 10 februari jl. waren 13 personen aanwezig:
- D66 2e Kamerlid Faissal Boulakjar met portefeuille mijnbouw
- Danny van de Weide (lijsttrekker Friesland)
- Renilde Huizing (lijsttrekker Overijssel)
- Anry Kleine Deters (lijsttrekker Friesland)
- Erwin van Liempd (initiator en deskundige)
- Karel Jasperse en Gerard van Wijk (Gas DrOvF)
- Alie Eijting (Milieudefensie Westerveld)
- ondersteunende functies vanuit D66
Hieronder een samenvatting van het overleg.
Ondanks dat veel beleid vanuit de centrale overheid komt, verwachten wij dat de
Provincies/Gemeentes wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op dit beleid. Bijvoorbeeld door
boeren met elkaar in contact te brengen die de stikstofruimte willen overdragen aan boeren die dit
nodig hebben; en niet dat het door bedrijven als Vermilion wordt weggekaapt.
De situatie in de 3 gemeenten: Steenwijkerland, Westerveld en Weststellingwerf
In ons gebied vallen de gasvelden onder “de kleine velden”. Echter het grote aantal kleine velden
(19!!) in een klein gebied hebben een onderlinge samenhang. Dat betekent dat gaswinning uit het
ene veld invloed heeft op een ander veld en daardoor ook extra bodemdaling en/of aarbevingen kan
veroorzaken. In de aanvragen probeert Vermilion zoveel mogelijk de velden als apart veld aan te
merken waardoor er een verkeerd beeld ontstaat met de bijgbehorende risico’s en schade.
Het aanpassen van de stikstofregeling (PAS) zou ingezet moeten worden voor natuur, milieu en mens
en niet voor commerciele doeleinden zoals nu het geval is bij bedrijven als Vermilion en Schiphol.
In ons gebied zijn zowel bestaande gaswinningsputten (de LDS velden) als ook het voornemen van
Vermilion/EZK om nieuwe putten te gaan exploiteren (VDW velden). Gaswinning is uit de tijd en de
energietransitie zou versneld moeten worden ingevoerd.
Gaswinning staat recht tegenover waterwinning!! Waterschappen moeten steeds meer moeite doen
om de waterhuishouding op orde te houden. Door gaswinning zakt de grond waardoor ook de
waterstromen veranderen.
Wij maken ons zorgen over de wijze waarop de overheid met schades omgaat. Ten eerste is er een
verschil met de schadeafhandeling in Groningen en de rest van nederland. Dit is volledig in strijd met
elk fatsoen die we van een overheid mogen verwachten. Daarnaast is door de gebrekkige en
onfatsoenlijke schadeafhandeling in Groningen het vertrouwen dat “het wel goed komt” tot 0
gedaald.
In ons gebied heeft SodM al aangegeven dat lichte aardbevingsschade niet is uit te sluiten. Bewoners
maken zich dus terecht zorgen voor het geval dat ze met schade worden geconfronteerd en de
overheid het af laat weten. Omgekeerde bewijslast kan er voor zorgen dat in het geval van een
aardbeving een individuele bewoner niet wordt opgezadeld met proceskosten terwijl bedrijven als
Vermilion een heel leger van advocaten kan inzetten.
Na jaren hebben de Kolonieen van Weldadigheid de UNESCO status verkregen. Deze staat nu onder
druk door het voornemen om in dit gebied gas te gaan winnen.