Waar GasDrOvF voor staat

Stichting GasDrOvF wil er zijn voor allen die zich zorgen maken over gaswinning in Zuid-West Drenthe, Noord-West Overijssel en Zuid-Oost Friesland.
GasDrOvF stelt zich als doel het verwerven van kennis, het geven van voorlichting en het bouwen aan een sterk netwerk om tegengas te kunnen geven in de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf.

Eén van de speerpunten van GasDrOvF is het realiseren van een onafhankelijk meetnetwerk.

Waarom is volgens Stichting GasDrOvF zo’n meetnetwerk zo belangrijk?

Gaswinning in de kleine velden breidt zich uit en intensiveert zich. In deze regio is dit duidelijk waarneembaar in Diever/Wapse, Vinkega, Blesdijke, De Blesse en Oldelamer. Verder is er in Noordwolde en Rottum de aankondiging van het voornemen tot het aanboren van nieuwe gasvelden. In Vledderveen dreigt middels een rijkscoördinatieregeling een geheel nieuwe put geslagen te gaan worden. In Eesveen is ingestemd met een vertienvoudiging van de gasproductie. Daarnaast bevindt zich eveneens nog het uitgeproduceerde gasveld Nijensleek in dit gebied waar productiewater van verschillende anderen putten gedumpt wordt. Veel activiteiten in onze diepe ondergrond hebben onafhankelijk van elkaar impact maar beïnvloeden elkaar ook nog eens wederzijds.

Volgens het mijnbouwbedrijf valt een gebied van 5 km vanaf de randen van een gasveld binnen de invloedsfeer van gaswinning. Voor Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland levert dat het bovenstaande beeld op.

De organisatie GAS DrOvF

GAS DrOvF is een organisatie van bewoners die op verschillende manieren betrokken is bij de gaswinning in ons werkgebied. De actieve bewoners nemen deel aan themagroepen zoals ‘gasvelden”, “schademeldingen”, “(landelijke) lobby”, “hulpvragen”, “activiteiten”, “communicatie”, enz. Vanuit iedere themagroep neemt 1 vertegenwoordiger deel aan de kerngroep die het beleid op hoofdlijnen bepaalt.
Voor het voeren van procedures is er ook een stichting opgericht. Het bestuur van de stichting neemt ook deel aan de kerngroep.
We streven ernaar dat vanuit ieder dorp dat te maken heeft met gaswinning, iemand een plek heeft binnen GAS DrOvF.
Het contact met de achterban krijgt onder andere vorm door het houden van informatiebijeenkomsten op lokaal niveau en door het uitgeven van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven verschijnen vier keer per jaar en worden aan belangstellenden, aan donateurs en aan de lokale en provinciale politiek gestuurd.
Waar nodig nemen we initiatieven om de bestuurders en volksvertegenwoordigers in de gemeenten, de provincies of die op landelijk niveau te benaderen met onze voorstellen of meningen.
Hoe dan ook zoeken we het gesprek op om onze doelstellingen te behalen.

Het bestuur

Het bestuur van GAS DrOvF bestaat uit drie personen:
voorzitter – Karel Jasperse,
secretaris – VACATURE,
penningmeester – Gerard van Wijk.

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.