Waar GasDrOvF voor staat

Stichting GasDrOvF wil er zijn voor allen die zich zorgen maken over gaswinning in Zuid-West Drenthe, Noord-West Overijssel en Zuid-Oost Friesland.
GasDrOvF stelt zich als doel het verwerven van kennis, het geven van voorlichting en het bouwen aan een sterk netwerk om tegengas te kunnen geven in de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf.

Eén van de speerpunten van GasDrOvF is het realiseren van een onafhankelijk meetnetwerk.

Waarom is volgens Stichting GasDrOvF zo’n meetnetwerk zo belangrijk?

Gaswinning in de kleine velden breidt zich uit en intensiveert zich. In deze regio is dit duidelijk waarneembaar in Diever/Wapse, Vinkega, Blesdijke, De Blesse en Oldelamer. Verder is er in Noordwolde en Rottum de aankondiging van het voornemen tot het aanboren van nieuwe gasvelden. In Vledderveen dreigt middels een rijkscoördinatieregeling een geheel nieuwe put geslagen te gaan worden. In Eesveen is ingestemd met een vertienvoudiging van de gasproductie. Daarnaast bevindt zich eveneens nog het uitgeproduceerde gasveld Nijensleek in dit gebied waar productiewater van verschillende anderen putten gedumpt wordt. Veel activiteiten in onze diepe ondergrond hebben onafhankelijk van elkaar impact maar beïnvloeden elkaar ook nog eens wederzijds.

Volgens het mijnbouwbedrijf valt een gebied van 5 km vanaf de randen van een gasveld binnen de invloedsfeer van gaswinning. Voor Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland levert dat het bovenstaande beeld op.

De organisatie GAS DrOvF

GAS DrOvF is een stichting met een bestuur en statuten.
Daarnaast kent GAS DrOvF een werkgroep waarin betrokken personen uit het werkgebied zitten. Deze werkgroep komt met ideeën, geeft adviezen, wordt door het bestuur om adviezen gevraagd, en heeft een actieve rol in de uitvoering.
GAS DrOvF zoekt de samenwerking met organisaties van Plaatselijk Belang of andere buurt-en wijkgroepen. GasDrOvF kijkt ook naar bredere samenwerking; zo werkt ze graag samen met andere bewonersorganisaties in het land die zich ook druk maken om een veilige gaswinning.
Het contact met de achterban vindt vorm door het houden van informatiebijeenkomsten op lokaal niveau en door het uitgeven van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven verschijnen vier keer per jaar en worden aan belangstellenden, aan donateurs en aan de de lokale en provinciale politiek gestuurd.
Waar nodig nemen we initiatieven om de bestuurders en volksvertegenwoordigers in de gemeenten, de provincies of die op landelijk niveau te benaderen met onze voorstellen of meningen.
Hoe dan ook zoeken we het gesprek op om onze doelstellingen te behalen.

Het bestuur

Het bestuur van GAS DrOvF bestaat uit drie personen:
voorzitter – Jeannette van der Velde,
secretaris – Rita Pos,
penningmeester – Carolien Spruijt.

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

Bestuur GAS DrOvF, vlnr Carolien Spruijt, Jeannette van der Velde en Rita Pos.