Stichting Gas DrOvF

Gaswinning in Zuid-West Drenthe Noord-West Overijssel en Zuid-Oost Friesland

Drenthe, Overijssel en Friesland


Een prachtige regio waar natuur
en landbouw afgewisseld wordt met het beekstelsel van de Vledder Aa, De bossen van Het Drents Friese Wold en De Woldberg. Gebied dat geologisch zijn huidige vorm heeft te danken aan de meest recente IJstijd. Het kent een rijke historie uit vorige eeuwen zoals de Koloniedorpen Wilhelminaoord, Willemsoord, Frederiksoord en Noordwolde. Waar ‘ons-kent-ons’ en gemeenschapszin nog bestaan. Deze grond, ónze grond, ónze huizen die we door willen geven aan een volgende generatie.

Lees hieronder verder

Home

Volgens het mijnbouwbedrijf valt een gebied van 5 km vanaf de randen van een gasveld binnen de invloedsfeer van gaswinning. Voor Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland levert dat het bovenstaande beeld op.

Het laatste nieuws

Ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan Diever (Wapse)

Van 10 mei tot en met 20 juni 2019 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Diever (Wapse) ter inzage. Waar kunt u de stukken inzien? U kunt van 10 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 het ontwerp-instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien...

Voorbeeld zienswijze Weststellingwerf

Wilt u voor Weststellingwerf een zienswijze indienen maar heeft u geen idee hoe u dit aan moet pakken of wat u daar in moet zetten? GAS DrOvF heeft een voorbeeld zienswijze voor u gemaakt. Deze kunt in z'n geheel selecteren, kopiëren en toespitsen op uw eigen...

Informatieavond winningsplan

9 april is er een informatieavond over het winningsplan Weststellingwerf.

Informatieavond

Woont u in de omgeving van een of meerder gasvelden in deze omgeving (zie kaartje)? Stichting GAS DrOvF organiseert 15 maart om 20.00 uur een informatieavond waar onafhankelijke deskundigen alles vertellen over wat een bouwkundige opname (nulmeting) is. Waar: in het...
Home

In dit prachtige gebied liggen diverse ‘kleine’ gasvelden. Hoogcalorisch gas wordt sinds eind jaren ’80 gewonnen in dit gebied. Hoogcalorisch gas is niet per definitie geschikt voor huishoudelijke gastoestellen. Het oudste veld is Nijensleek maar als snel volgden meer (in willekeurige volgorde): Eesveen, De Hoeve, Noordwolde, Sonnega-Weststellingwerf, Vinkega, Diever (Wapse), Blesdijke en De Blesse. Nu zijn er plannen voor een locatie in Vledderveen.

 

Gasvelden kennen geen provincie grenzen. Schade door gaswinning gaat sluipend, is grillig en willekeurig. Pas na jaren wordt duidelijk wat het werkelijke effect is. Gaswinning heeft effect op de bodem, de waterhuishouding,  er kunnen bodemtrillingen en aardbevingen ontstaan, er wordt gebruik gemaakt van chemische middelen die achterblijven in de grond. Om de belangen van bewoners te kunnen beschermen is GAS DrOvF opgericht. 

Home