Visie GasDrOvF Gaswinning en Rusland

Drenthe, Overijssel en Friesland

Een prachtige regio waar natuur en landbouw afgewisseld wordt met het beekstelsel van de Vledder Aa, De bossen van Het Drents Friese Wold en De Woldberg. Gebied dat geologisch zijn huidige vorm heeft te danken aan de meest recente IJstijd. Het kent een rijke historie uit vorige eeuwen zoals de Koloniedorpen Wilhelminaoord, Willemsoord, Frederiksoord en Noordwolde. Waar ‘ons-kent-ons’ en gemeenschapszin nog bestaan. Deze grond, ónze grond, ónze huizen die we door willen geven aan een volgende generatie.

kaart gasvelden gasdrovf

Invloedsfeer gasvelden

Volgens het mijnbouwbedrijf valt een gebied van 5 km vanaf de randen van een gasveld binnen de invloedsfeer van gaswinning. Voor Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland levert dat het beeld van het hiernaast getoonde kaartje op.
Download hier de gedetailleerde kaart.

Locaties

In dit prachtige gebied liggen diverse ‘kleine’ gasvelden. Hoogcalorisch gas wordt sinds eind jaren ’80 gewonnen in dit gebied. Hoogcalorisch gas is niet per definitie geschikt voor huishoudelijke gastoestellen. Het oudste veld is Nijensleek maar als snel volgden meer (in willekeurige volgorde): Eesveen, De Hoeve, Noordwolde, Sonnega-Weststellingwerf, Vinkega, Diever (Wapse), Blesdijke en De Blesse. Nu zijn er plannen voor een locatie in Vledderveen.

Effect gaswinning

Gasvelden kennen geen provincie grenzen. Schade door gaswinning gaat sluipend, is grillig en willekeurig. Pas na jaren wordt duidelijk wat het werkelijke effect is. Gaswinning heeft effect op de bodem, de waterhuishouding, er kunnen bodemtrillingen en aardbevingen ontstaan, er wordt gebruik gemaakt van chemische middelen die achterblijven in de grond. Om de belangen van bewoners te kunnen beschermen is GAS DrOvF opgericht.

Bescherming rechten van bewoners

De gaswinning in Nederland wordt onverminderd voortgezet. Niet meer uit het Groningenveld, maar wel uit de overige velden in Nederland. Dit betekent dat bewoners in het werkgebied van GAS DrOvF ook te maken kunnen krijgen met schades door de mijnbouw.
In Groningen duurde het tientallen jaren voordat de schadelijke gevolgen van de gaswinning voelbaar, zichtbaar en erkend werden. Pas recent is er een schaderegeling voor de gedupeerden beschikbaar; de uitvoering daarvan laat nog te wensen over. De gevolgen voor gedupeerden zijn onevenredig groot gebleken.
Om de nadelige gevolgen van de gaswinning te voorkomen of te beperken, is GAS DrOvF actief. Dat doen we op verschillende manieren.
We beoordelen de winningsplannen op veiligheid voor gebouwen en milieu. Door het opstellen van zienswijzen en/of het voeren van beroepsprocedures proberen we de plannen aangepast te krijgen.
Daarnaast maakt Gas DrOvF zich sterk voor een meetnetwerk om bodembeweging aan te kunnen tonen. Dit netwerk moet fijnmazig zijn, moet kleine afwijkingen meten en de gegevens moeten ook voor iedereen toegankelijk zijn. Hierdoor kunnen schades aan bezittingen gekoppeld worden aan de mijnbouwactiviteiten.
Op de derde plaats bepleit GAS DrOvF een goede schaderegeling voor het geval bewoners met de negatieve gevolgen van de mijnbouw te maken krijgen. Er wordt door mijnbouwbedrijven en overheid veel geld verdiend met de gaswinning. Mijnbouwschade wordt niet veroorzaakt door de natuur, maar wordt de bewoners aangedaan, zo vindt GAS DrOvF. We vinden het vanzelfsprekend dat bewoners met mijnbouwschade ruimhartig gecompenseerd worden. Het wettelijk bewijsvermoeden, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid voor de onderbouwing van het schadedossier, zou niet bij de burger maar bij de veroorzaker van van de schade neergelegd moeten worden. Het recent ingevoerde schadeprotocol voor de kleinere velden, voldoet naar onze mening niet. We blijven ons inzetten voor een beter schadeprotocol.