Visie GasDrOvF Gaswinning en Rusland

visie gasdrovf

De gasprijs stijgt. Voor veel mensen is daardoor de energierekening drastisch verhoogd. Zoals te begrijpen valt van een overheid die te laks is geweest met de energietransitie wordt er nu weer gesproken over het verder opendraaien van de gaskraan. Vanuit Groningen is bekend (en dat wordt ook onderschreven door dezelfde overheid) dat het versneld oppompen van extra gas voor meer bodembeweging zorgt dan wanneer het gas op een rustige en verantwoorde manier wordt gewonnen. Daarnaast heeft elke bodemdaling, hoe gering ook, effect op de waterhuishouding. Voorkom een ‘waterbed-constructie’: het minderen van gas uit Groningen mag niet leiden tot extra gaswinning uit andere velden in Nederland. Daarmee wordt het probleem verplaatst, maar niet opgelost.
Een oplossing kan ook zijn om versneld in te zetten op meer zonnepanelen (gratis voor huishoudens met weinig inkomen?), de energietransitie, gasboringen op de Noordzee, betere isolatie van huizen, ledlampen, waterbesparende douchekoppen e.d. De overheid kan tevens onderscheid maken tussen huishoudens met een te laag inkomen en huishoudens die het niet nodig hebben. Meer differentiatie dus.
Tevens veroorzaakt gaswinning schade aan de waterhuishouding, waterloop en zorgt voor droogte. De waterschappen, en sinds kort ook waterleveringbedrijven, brengen hierover rapporten uit die niet serieus worden genomen. Aan de ene kant krijgt de overheid een deel van de opbrengsten van gas, terwijl tegelijkertijd vele miljoenen worden geïnvesteerd om de waterhuishouding uit te breiden om verdroging tegen te gaan in o.a. Natura2000 gebieden en als maatregel tegen CO2 uitstoot en klimaatverandering. En vergeet niet dat wij, de burgers, deze extra kosten betalen via de waterschapsbelasting.