Schademeldingsformulier

GAS DrOvF wil de inwoners van Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf die een schademelding bij de Commissie hebben gedaan, vragen om dit ook door te geven via onderstaand schademeldingsformulier.

    Wij gebruiken de melding anoniem (dus alleen het aantal meldingen en wanneer ontstaan). Waneer wij persoonsgegevens, zoals adres willen gebruiken, vragen wij u eerst om toestemming.