Voorbeeld Zienswijze

ziendwijze gasdrovf

Vermilion heeft een aanvraag ingediend die betrekking heeft op de mijnbouwlocatie Wapse. De vergunningaanvraag betreft het aanleggen van twee boorgaten (LDS01 en LDS02). Aangezien de staatssecretaris deze vergunning wil verlenen, is het tijd om nu in actie te komen en een zienswijze in te dienen. Dit is namelijk de enige gelegenheid die de overheid haar burgers biedt. Om het eenvoudiger te maken, kun je hier punten vinden die je in de brief (zienswijze) kunt gebruiken. Maar vanzelfsprekend kunt u deze aanvullen met de bezwaren die u daarnaast nog heeft.

In de zienswijze mag iedereen zijn/haar bezwaren opvoeren t.a.v. het nog te nemen besluit. Van belang is dat de zienswijze uiterlijk op 23 maart is verstuurd.

Bekijk Punten voor voorbeeld-zienswijze