Waarom zou ik een zienswijze indienen?

Met het insturen van een zienswijze laat je weten dat je op bepaalde onderdelen vragen hebt of het niet mee eens bent met het ontwerp instemmingsbesluit van de Minister.

Als huiseigenaar ben je wettelijk verplicht er alles aan te doen om schade aan je woning te voorkomen. Door het indienen van een zienswijze laat je formeel zien dat je het niet eens bent met de plannen die mogelijk schade kunnen veroorzaken.

Maar het állerbelangrijkste is dat je je recht op beroep in een latere fase van het traject veilig stelt. In een zienswijze moeten alvast de punten benoemd worden waar je later in je beroep verder op terug wilt komen. Kortom het volstaat niet met “ik ben het er niet mee eens”.

Wat doet het ministerie met deze zienswijzen? Als je een zienswijze instuurt krijg je bevestiging en een nummer. Met dit nummer kun je op internet alle zienswijzen terugvinden en in een latere fase ook de antwoorden van het ministerie in de ‘nota van antwoord’. (bijv. voor veld Diever: https://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-winningsplan-diever)

Daarna volgt het definitieve ‘instemmingsbesluit’ en hiertegen is beroep mogelijk bij de Raad van State. Houd er rekening mee dat hiervoor griffie rechten betaald moeten worden (rond de 170-200 euro). Daarom is het raadzaam om je rechtsbijstand verzekering te informeren als je die hebt. Vaak worden dan deze kosten vergoed.