Het Rijk wil de komende jaren de gaswinning terugbrengen tot nul