Bijeenkomst met TNO

nieuws tno gasdrovf

Op 23 september heeft TNO aan de hand van bodemdaling contouren en grafieken een indruk gegeven van de bodemdaling in het GAS DrOvF gebied.
In de contouren en grafieken is de bodemdaling in kaart gebracht van de versterkende effecten op bodemdaling van in de buurt liggende en soms overlappende velden. Hiervoor is volgens TNO het
GAS DrOvF-gebied uitermate geschikt. We konden een keuze maken uit de verschillende mogelijkheden. We hebben gekozen voor een klantvriendelijke weergave van de bodemdaling in de toekomst, startend vanaf het moment van opening van het eerste veld. Hier komt dus ook in beeld wat er gebeurt als er versneld gas word gewonnen.
Tijdens de meeting kwam wel naar voren dat er gebruik is gemaakt van oude modellen voor de berekeningen en ook werd duidelijk dat er geen rekening is gehouden met andere causale verbanden voor bodemdaling en gaswinning. Die andere causale verbanden zijn liquid loading en zoutkruip.
Liquid loading is te vergelijken met een regenbui, maar dan in het gasreservoir, waarbij zouten in het gasreservoir oplossen in het stromende water. Hierdoor ontstaat er meer holle ruimte in het
gasreservoir, waardoor meer bodemdaling ontstaat. Zoutkruip is een fenomeen waarbij zout op de diepte van 2-3 kilometer zich gaat gedragen als een vloeistof waardoor holle ruimtes worden
opgevuld. De combinatie van deze twee fenomenen zorgt voor een vergroot risico op seismische activiteit en meer bodemdaling. TNO gaat hier verdere studie naar doen, zodat er een aanpassing
komt van de modellering voor bodemdaling berekeningen.