Inspraakreactie Boergrup Lombok

gaswinning boergrup

Vlak voor de Kerst maakte EZK bekend dat er het Voornemen is om uit nieuwe gasvelden te gaan winnen.
De reactietermijn is inmiddels verlengd tot 20 februari. Ook vinden er op 9 februari twee digitale informatie/inspraaksessies plaats. Om daar aan deel te nemen moet je je opgeven. Dat doe je via www.rvo.nl/gaswinning-boergrup-en-lombok. Hieronder kunt u de formele reactie van GAS DrOvF op het Voornemen om gas te gaan winnen uit de velden Boergrup en Lombok downloaden

Download inspraakreactie Boergrup Lombok