Nieuwsbrief maart 2021

In deze nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen en de betrokkenheid van bewoners bij de plannen voor de gasvelden Boergrup/ Lombok. Deze werden eind december bekend gemaakt. Daarnaast geven we u een stand van zaken over de formele procedures in enkele andere winningslocaties binnen ons werkgebied.
Veel bewoners maken zich zorgen over schades die kunnen ontstaan door de gaswinning. Daarom is er een nieuwe groep “Schades” in het leven geroepen, die bewoners wil ondersteunen bij de afhandeling daarvan.

Download Nieuwsbrief mrt 2021