Nieuwsbrief juni 2020

In deze nieuwsbrief:
Dit voorjaar hebben we enkele informatiebijeenkomsten voor bewoners moeten afzeggen vanwege de Corona-crisis. Na de zomer willen we die weer gaan oppakken. Maar we hebben niet stil gezeten. We namen het initiatief om vanuit bewonerszijde een landelijke petitie te starten voor een beter schadeprotocol. We maakten ons sterk voor een beter netwerk om bodembeweging te meten zodat bewijslast bij schades beter aantoonbaar worden. En we rondden onze klachtenprocedure voor betere communicatie met het Ministerie af.

Download nieuwsbrief juni 2020