Plannen LDS velden

Op 24 mei jl heeft in de Westervelder (regiokrant) een aankondiging gestaan over de plannen bij de LDS velden.( Leemdijk/De Bree/ Smitstede)
Wij willen iedereen aanmoedigen om gebruik te maken van het recht om in beroep te gaan. Dit kan nog tot 5 juli 2022. Mocht je behoefte hebben aan extra informatie ter ondersteuning neem dan gerust contact op met ons. De informatie over de LDS procedure is te vinden op www.mijnbouwvergunningen.nl/lds.
In veld Eesveen is sprake van een reële kans op beving (42% kans op beving tot max. 2.5 op de schaal van Richter) en ook in de LDS-velden. SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) sluit in haar advies op het winningsplan LDS niet uit dat lichte bevingsschade kan ontstaan. Vermilion kan reducerende maatregelen nemen maar ziet hier geen noodzaak toe en de minister vindt deze houding terecht. Zie de besluiten in de LDS procedure en bijbehorende adviezen/rapporten op www.mijnbouwvergunningen.nl/lds.
Hiertegen gaan wij dus in beroep vóór 5 juli.