Winningsplan (LDS) en locatie Wapse

GAS DrOvF heeft een zienswijze ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over 2 ontwerpbesluiten die betrekking hebben op een voorgenomen winningsplan in het gebied Leemdijk, De Bree, Smitstede (LDS) en een omgevingsvergunning die voorziet in wijziging van de locatie Wapse (in productie nemen van putten).

download zienswijze GAS DrOvF LDS