Zienswijze GAS DrOvF op de LDS-velden

GAS DrOvF heeft bezwaar aangetekend tegen het plan voor 2 nieuwe boorgaten in de LDS-velden bij Wapse.
Lees hier het document.