Handhavingsverzoek SodM

Aangezien de geldende voorschriften m.b.t. afvalwaterinjecties bij Eesveen/Nijensleek onvoldoende worden nageleefd, heeft GAS DrOvF een handhavingsverzoek gestuurd naar SodM (Staatstoezicht op de Mijnen).
Lees hier het document.